top of page

Group

Public·43 members
Luke Bennett
Luke Bennett

Walong Taong Gulang Ni Genoveva Edroza Matute


Isang malaking isyu ang kahirapan sa ating bansa. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Maraming mga bata ang nanlilimos sa daan. Ipinakita sa kuwento ang isa sa mga pinakasensitibong isyung kinahaharap ng Pilipinas. Malalim ang nais iparating nito. Sa paggamit ng isang walong taong gulang upang irepresenta ang naaapekutuhan ng karalitaan, makikita natin ang isa na namang katotohanang hindi natin maitatangging nangyayari sa ating lipunan. Sa murang edad ay nararanasan na ng iilang kabataan ang mamuhay sa kakulangan. Ang ilan, kung hindi palabuy-laboy sa daan, ay pinagtatrabaho ng kanilang mga magulang. Bumababa ang tingin nila sa kanilang mga sarili dahil sa estado nila sa buhay. Kagaya ni Leoncio Santos na palaging mapag-isa, lumalayo sila sa karamihan. Imbis na maging pag-asa at kinabukasan ng bayan ang kabataan, sa murang edad pa lamang ay nawawalan na sila ng ideya ng magandang umaga.
walong taong gulang ni genoveva edroza matuteLabing-isang taong gulang pa lamang ako noong una kong nabasa ang akdang Walong Taong Gulang ni Genoveva Edrosa-Matute at isa lamang siyang ordinaryong kwento para sa akin noong panahong iyon. Ngunit ngayon, napakalaki na ng pinagbago ng naging tingin at pananaw ko sa maikling kwento na ito. Ang kwento ni Leoncio Santos na inilahad sa pananaw ng kanyang guro na si Miss de la Rosa ay maliwanag na sumasalamin sa kalagayan ng ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Nakakalungkot talagang isipin na sa murang edad ay napagkaitan siya ng mga bagay na nararapat ay ibigay sa kanya ng lipunan. 350c69d7ab


https://soundcloud.com/longnademe1982/free-fixed-download-microsoft-office-2019-for-windows-10-64-bit-with-crack

https://soundcloud.com/decunwcuncde/download-figma-crack-better

https://soundcloud.com/skoefuatop/is-360-total-security-legit-link

https://soundcloud.com/deivemprofni/hdd-regenerator-with-crack

https://soundcloud.com/tifijuncni/virtual-dj-for-mac-crack-verified

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page